Oogst update

De graanoogst zit er op! Net voor het einde van de maand augustus hebben we de laatste tarwe kunnen dorsen. De opbrengsten waren gemiddeld genomen goed. Nu zijn we druk bezig met het bewerken van de stoppel, mest uitrijden en groenbemester zaaien.

De uien liggen op de meeste percelen nu gestreken, maar hebben op een aantal percelen nog groen loof, dus we hebben ze op ons eigen akkerbouwbedrijf nog niet gerooid. Begin september zullen we wel een start hiermee maken.

De Triplos hebben we eind augustus doodgespoten, dus deze kunnen half september worden gerooid. De Triplo is een concumptie aardappel die we voor Nedato telen. Het is een vroeg ras, waar we nu voor het tweede jaar goede resultaten van zien.

De late aardappelen (Agria, Markies) blijven nog echt achter in opbrengst t.o.v. voorgaande jaren. Laten we hopen dat de prijs het weer goed zal maken! Ook Victoria, die we als tafelaardappel telen, blijft dit jaar achter in opbrengst.

Op onze zandgronden hebben we nog Zorba en Fontane staan. De Zorba is ver afgestorven en zal dus binnen een paar weken wel gerooid worden. De Fontanes laten we nog even doorgroeien, in de hoop dat er nog een mooie opbrengst uitkomt over een paar weken.


Adres

Landbouwbedrijf Oomen
adres Kerklaan 15
4944 VA Raamsdonk
telefoon 0162 - 515 262
fax 0162 - 693 937
email info@oomenlandbouw.nl

Nieuws